Tävlingsinfo

Här hittar du all information du behöver veta gällande själva tävlingsdagen och deltagandet.

Service som kommer att finnas till förfogande under tävlingsdagen är: uppvärmning inför loppet av Trainium, utrustningsförvaring, kafeteria med sött och salt, wc, omklädningsutrymmen och dusch, sopinsamlingskärl, tävlingskansli för nummeruthämtning och anmälning på plats m.m. På tävlingsarenan finns även en vattenpost var du kan fylla på din vattenflaska.

Nedan finns tidtabellen för tävlingsdagen. Arrangören bibehåller sig dock rätten till att göra ändringar vid behov.

Program under tävlingsdagen

 • 07.30 Tävlingsarenan och tävlingskansli öppnas
 • 07.30-11.00 Nummerlapparna hämtas ut från tävlingskansliet
 • 08.30 Start Vitsvanshjorten 50 km
 • 09.45 Uppvärmning med Trainium
 • 10.00 Start Korpen 25 km
 • 10.20 Start Ekorren 900 m
 • 10.45 Uppvärmning med Trainium
 • 11.00 Start Räven 10 km
 • 11.10 Start Haren 5 km
 • 16.00 Målet stängs
 • Prisutdelning ca 30 min efter målgång för de tre bästa i varje klass

Service under loppet

Servicen under loppet består av drickapunkter och första hjälp. Sammanlagt finns det fyra drickapunkter i terrängen. Placeringen av drickapunkterna kan du kolla från fliken ”Rutter”. Vid alla drickapunkter kommer det att finnas:

 • vatten
 • sportdryck Dexal koncentrat
 • bananer
 • saltgurka
 • godis

Möjligtvis finns det även ngt mer ätbart utöver vad som nämns på denna lista på någon av stationerna. Vi rekommenderar dock att du bär med dig din egen energi om du är osäker på om utbudet täcker ditt behov.

På 50 km finns det även en drickapunkt belägen vid varvningen vid tävlingsarenan (25 km), var det är möjligt att lämna och fylla på med egen dryck, energi eller kläder/annat man behöver i serviceväg.

Löparens ansvar och utrustning

 • Alla löpare bör ha läst tävlingsreglerna här nedanom.
 • Löparna är inte försäkrade från arrangörens sida.
 • Utrustningen du löper i bör vara ändamålsenlig. Vi rekommenderar terränglöpningsskor, är det blött väder kan även terränglöpningsskor med nabbar eller orienteringsskor vara ett bra val. På de längre sträckorna rekommenderar vi att man bär med en lätt vindtygsrock, men det är inte obligatoriskt.
 • Bär med dig en mobiltelefon, vi rekommenderar att du har 112-appen installerad, eftersom den uppger dina koordinater vid ett nödfall.
 • Delta endast om du är frisk. På tävlingsarenan finns handsprit.
 • Bekanta dig noggrant med rutten på förhand.
 • Alla löpare bär nummerlapp, som fästs på framsidan av kroppen, på magen eller benet. Nummerlappen har tidtagningschipet på baksidan, varför det är obligatoriskt att bära nummerlappen från start till mål.

Ruttmarkeringar

Rutterna är markerade med bilder på ruttdjuren. Korpen utgör dock ett undantag! Det finns inga skilda korpskyltar i skogen, eftersom rutten är densamma som för vitsvanshjorten. De som löper 25 km Korpens rutt följer alltså bilderna på Vitsvanshjorten i skogen.

Utöver djurbilderna, som främst förekommer vid svängningar, korsningar och vid km-skyltar, är rutten markerad med vita flaggor på ca 90 cm höjd och spraymarkeringar på marken.

Tävlingsarenan

Tävlingsarenan utgörs av idrottscentret i Västerby. Start och mål sker i grässluttningen mellan Ekenäshallen och skidstugan. Vid arenan hittar du också tävlingskansliet, uppvärmningsarena, caféförsäljning, bajamajor, sopinsamlingskärl m.m. Dusch- och omklädningsutrymme finns i inneutrymmen i skidstugan.

Vid skidstugan finns det även på utsidan på väggen en vattenpunkt var du kan fylla på din vattenflaska.

Det är möjligt att lämna väskor och utrustning i övervakat förvar under loppet. Bilparkeringen är även helt invid tävlingsarenan, så det är även smidigt att lämna sina ägodelar där om man anländer med bil. Utrustningsförvaringen är belägen i skidstugan.

Rökning är förbjuden på gräsplanen!

Vid tävlingskansliet finns några Western Village Trail Run-buffar till försäljning (begränsat antal), pris 20€/st. Tävlingskansliet tar inte emot kontanter, så betalning med kort eller MobilePay. Vi caféerna kan du betala med kontanter.

Tävlingsområdet

Tävlingsområdet utgörs av Västerby friluftsområde, västnyländsk skog då den är som bäst. Här trivs skidlöpare, orienterare, motionärer, terrängcyklister och naturvänner. Västerby friluftsområde är 1 500 ha stort och består av omväxlande mark. Här finns allt från djup granskog till insjöstämning kring träsken, myrar som påminner om norra Finland och berg i dagen som känns typiska för mer kuperade skärgårdsområden. Det finns flera vandringsleder med rastplatser på området, den längsta av dem är 16 km lång. I Västerby-området finns sammanlagt 12 km skidspår varav 3 km är belysta. Det finns några badplatser, fågeltorn och jättegrytor på området, som också passar bra som tältplats. Från Raseborgs museum i Ekenäs (Gustav Wasas gata 11) kan man hämta en friluftskarta över hela området eller ladda ner den här https://www.raseborg.fi/fritid/idrott/friluftsomraden/vasterby-friluftsomrade/

Tävlingsregler

I Western Village Trail Run följs tävlingsreglerna här nedanom. Tävlingsreglerna grundar sig på Stiglöparens etikett.

 • Skräpning är alltid förbjudet.
 • Vi respekterar alltid övriga löpare, funktionärer, publik och andra som rör sig på stigarna.
 • Allemansrätten efterföljs.
 • Reglerna för en ren idrott efterföljs (ADT).
 • Det är tillåtet att bära med sig egen dryck och tilläggsenergi.
 • Naturliga vattendrag längs med rutten får utnyttjas på eget ansvar.
 • På drickpunkterna finns paffmuggar men du kan gärna bära med dig din egen mugg för att minska användningen av engångskärl.
 • Försäkra dig om att du följer arrangörens anvisningar om tävlingsutrustning.
 • Det är förbjudet att avvika från den märkta rutten. Deltagaren får dock gå bort från rutten för att t.ex. utnyttja vattendrag eller för wc-bestyr, men måste återvända till rutten på samma ställe som hen avlägsnade sig. Också om en deltagare i misstag kommer av rutten, måste hen återvända till samma ställe som hen avvek.
 • Att ha en följeslagare i loppet som inte är en annan deltagare är förbjudet, med undantag av 900 m Ekorrens rutt. Vid behov av ledsagare av hälsoskäl, kontakta tävlingsarrangören så hittar vi en lösning.
 • Det är tillåtet att använda vandrings- eller löpstavar på alla sträckor. Deltagaren måste dock bära med sig dessa från start till mål.
 • Avbryter man loppet ska det ske via en drickapunkt eller målet där en arrangör meddelas om saken. Det är förbjudet att avbryta utan att meddela arrangören!
 • Transport av en löpare som avbrutit tävlingen från terrängen sköts och koordineras av löparen själv, ifall det inte är frågan om en allvarlig olycka eller skada.
 • Vid situationer under loppet där det behövs första hjälp får man och bör man hjälpa andra löpare.
 • Man kan medha hund eller annat husdjur i tävlingen, men kontakta arrangören innan tävlingen för vidare instruktioner.