Tävlingsregler

I Western Village Trail Run följs tävlingsreglerna här nedanom. Tävlingsreglerna grundar sig på Stiglöparens etikett.

 • Skräpning är alltid förbjudet.
 • Man respekterar övriga löpare, funktionärer, publik och andra som rör sig på stigarna.
 • Allemansrätten efterföljs.
 • Reglerna för en ren idrott efterföljs (ADT).
 • Det är tillåtet att bära med sig egen dryck och tilläggsenergi.
 • Naturliga vattendrag längs med rutten får utnyttjas på eget ansvar.
 • Vi undviker engångsprodukter, ta gärna med en egen mugg.
 • Försäkra dig om att du följer arrangörens anvisningar om tävlingsutrustning.
 • Det är förbjudet att avvika från den märkta rutten. Deltagaren får dock gå bort från rutten för att t.ex. utnyttja vattendrag eller för wc-bestyr, men måste återvända till rutten på samma ställe som hen avlägsnade sig. Också om en deltagare i misstag kommer av rutten, måste hen återvända till samma ställe som hen avvek.
 • Att ha en följeslagare i loppet, som inte är en annan deltagare, är förbjudet på alla sträckor utom 700 m Ekorrens rutt.
 • Det är tillåtet att använda vandrings- eller löpstavar på alla sträckor. Deltagaren måste dock bära med sig dessa från start till mål.
 • Avbryter man loppet ska det ske via en drickapunkt eller målet där en arrangör meddelas om saken. Det är absolut förbjudet att avbryta utan att meddela arrangören!
 • Arrangören är inte skyldig att transportera bort en löpare som avbrutit tävlingen från terrängen, ifall det inte är frågan om en allvarlig olycka.
 • Vid situationer under loppet där det behövs första hjälp får man och bör man hjälpa andra löpare.
 • Önskar man medha hund eller annat husdjur i tävlingen bör det kommas överens om skilt med arrangören.